Over ons

Ervaring van meer dan 35 jaar in waterwerk!

Sinds 01 april 1981 is de fa. Hassing, gevestigd in Zevenhoven, werkzaam in het uitvoeren van divers waterwerk. Dhr. M.T.C. Hassing is in die tijd voor zichzelf begonnen in de sloop van kassenbouw en het baggeren van watergangen. In deze tijd was deze beroepstak nog niet vanzelfsprekend, na verschillende ontwikkelingen zoals een geautomatiseerde zuigwagen voor het baggeren van slecht- of onbereikbare plaatsten, is het werk zich langzaam gaan richten op het construeren van beschoeiingen.

Door het aannemen van deze werken in de beschoeiingen duurde het niet lang voordat de vraag kwam voor zwaardere constructies zoals damwanden en bruggen, Deze werden in goed overleg met de klant 'partculier of bedrijf' uitgevoerd naar hun wensen wat ook mogelijk was betreffende de op te nemen krachten zoals verkeer. Het lichte werk en de kleine constructies zoals beschoeiingen achter een tuintje van 8mtr of een damwand achter een parkeergarage van 80mtr zijn voor ons van even veel waarde en worden met eenzelfde goede zin uitgevoerd.

Door een goede samenwerking met verschillende bedrijven, zoals loonbedrijven, leveranciers, constructiebedrijven en aannemers kunnen wij voor u een snelle levering en een goede kwaliteit realiseren. Ook voor noodoplossingen of kalamiteiten staan wij snel voor u klaar, niet alleen voor het aannemerswerk maar ook door onze grote contactenkring voor het invallen bij diverse werkzaamheden bij bijvoorbeeld een zieke werknemer. Door middel van goede communicatie en de wil om er iets moois van te maken streven wij voor u en ons naar een product waar wij de komende jaren met tevredenheid naar terug kunnen kijken. Onze leus is daarom al sinds 1981: "Samen maken we er iets moois van!"


Met vriendelijke groet, uw contactpersoon:

Tim Hassing