FSC®

Waar mogelijk raden wij aan Duurzaam FSC®-hout in te kopen.

Sinds 2001 is de Firma M. Hassing GWW gecertificeerd voor het aanbrengen en leveren van FSC®-gecertificeerde houtsoorten (SCS-COC-000652-CA), waarom wij toen gekozen hebben hiervoor is simpel: voor het behoud van onze longen van de wereld. Gelukkig zijn er steeds meer overheidsinstellingen, bedrijven en ook particulieren die hier ook hun steentje aan bij willen dragen.

Wereldwijd verdwijnt per minuut 36 voetbalvelden aan bos, vooral in de tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt daarnaast op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en levert dus een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering.

80% van de dieren zijn voor hun leven afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.

Volgens FSC en M. Hassing Gww is de beste manier om bossen te behouden ze te gebruiken. Maar dan wel op een verantwoorde manier. Dus door rekening te houden met ecologische, sociale en economische belangen.

De voorwaarden voor verantwoord bosbeheer zijn vastgelegd in de FSC Principes en Criteria. Deze ‘spelregels‘ worden door de ecologische, sociale en economische ‘spelers‘ gezamenlijk bepaald. Via certificering wordt gewaarborgd dat de regels worden nageleefd. FSC is het enige systeem voor verantwoord bosbeheer dat op deze wijze werkt en daardoor als enige wordt gesteund door milieu- en ontwikkelingsorganisaties als WWF, Greenpeace en OxfamNovib.

Door FSC-hout te kopen draag u dus bij aan behoud van bossen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd.

Meer vraag naar FSC-hout en FSC-papier = Meer FSC-bos!